Menu
Your Cart

Общи условия

Настоящите Общи условия са в сила от 25.05.2023 г.
Настоящите ОБЩИ УСЛОВИЯ уреждат взаимоотношенията между "ЕМАНУИЛ 2016" ЕООД и Потребителите (наричани по долу и „клиенти", като когато поръчващото лице е търговец, по смисъла на ТЗ на Р България, следва винаги да се приема за клиент, който не се ползва с правата и задълженията регламентирани в Закона за защита на потребителите) на електронна /Интернет/ страница и услуги, намиращи се на домейн https://x-tra.bg, за краткост „Онлайн магазинът" и използващи информационните и търговски услуги, предлагани от x-tra.bg услуги/те в Онлайн магазина, включително условията за сключване на договор за покупко-продажба от разстояние с "ЕМАНУИЛ 2016" ЕООД или друг търговец („Партньор"), предлагащ стоки, продукти и услуги (наричани по долу и само стоки, само продукти и/или само услуги, като във всеки случай следва да се разбира като съвкупност за всичко, което се предлага в онлайн магазина) за продажба чрез Онлайн магазина. За да получи възможност да използва Услугите на x-tra.bg, Потребителят извършва регистрация в Онлайн магазина, с което се съгласява, изцяло приема и се задължава да спазва настоящите Общи условия. Данни на Продавача "ЕМАНУИЛ 2016" ЕООД, ЕИК 203890274 и идентификационен номер по ДДС в България BG 203890274, със седалище и адрес на управление: гр. София, район Искър, бул.Професор Цветан Лазаров № 84 вписана в АВ „Търговския регистър и регистър на ЮЛНЦ", телефон за контакт тел. +359 876 558 926, на цената на градски разговор или на e-mail: bania.ekstra@gmail.com
I. Условия за използване на Онлайн магазина на x-tra.bg
С извършването на регистрация в Онлайн магазина, Потребителят потвърждава и декларира съгласието си със следното:
1. Визуализацията на продукти в Онлайн магазина има характера на онлайн каталог, изобразяващ продуктовото портфолио на Продавача и не представлява правно-обвързваща оферта. С натискането на бутона „Поръчай / Купи на изплащане / Бърза поръчка", Потребителят изразява волята си да закупи съответния артикул. Продавачът потвърждава получаването на поръчката и я разпределя за обработка. След успешна обработка, Потребителят получава известие за одобрение на поръчката и придвижването й за доставка. В случай, че е налице някоя от хипотезите в настоящите Общи условия, Продавачът може да не одобри поръчката, съответно да не потвърди сключването на договор за покупко-продажба от разстояние.
2. Информационните услуги на Онлайн магазина се предоставят „във вида, в който са публикувани" x-tra.bg не носи отговорност за точността на публикуваната информация.
3. x-tra.bg не носи отговорност и не се ангажира със срокове за предоставяне на информация относно вече завършени поръчки на Потребителя. Статусът, запитвания, въпроси и коментари за продукти и поръчки на друг Потребител. Претърпени вреди и /или пропуснати ползи и други загуби от какъвто и да било вид и размер, настъпили след, в резултат на или поради използване /невъзможност за използване/ от страна на Потребителя. За технически проблеми, профилактика, решения на администратора и други на Онлайн магазина. Потребителят може да следи статуса на направената поръчка в профила си или на електронната си поща https:// x-tra.bg /profile/
4. x-tra.bg не носи отговорност в случай, че при използване на Онлайн магазина или материали от него, за потребителя възникнат вреди, за които е необходим ремонт или поправка на оборудване или загуба на информация, като всички разходи, свързани с отстраняването на такива вреди, са за сметка на Потребителя.
5. За определени продукти, предлагани от Продавача, Потребителят има възможност да изпрати запитване за наличност и/или състояние, чрез натискане на бутон „Поръчай". В тези случаи, Продавачът регистрира запитването и Потребителят получава автоматично имейл съобщение с потвърждение за получаването на запитването. При регистрирано запитване, Продавачът се ангажира единствено да предостави информация за наличност и/или състояние на избраната стока и не се ангажира със сключването на договор за покупко-продажба за тази стока. /„Продукти със статус „Запитване"/
6. Онлайн системата за покупки през Онлайн магазина отразява наличността на продуктите към актуалния момент на проверката, като предвид динамиката в стокооборота, е възможно определени продукти и аксесоари към тях, публикувани и фигуриращи в Онлайн магазина като „налични" в магазина на Баня Екстра към момента на проверката, да бъдат изчерпани при заявката и да не могат да бъдат поръчани и доставени чрез Онлайн магазина. При всички случаи, x-tra.bg уведомява потребителите, направили поръчка през Онлайн магазина, за възможността / невъзможността за доставка на заявената през Онлайн системата стока.
7. Възможно е параметрите/срок, начин на доставка и други. подобни/ на направена поръчка през Онлайн системата да бъдат променени, като x-tra.bg се задължава да съобщи на Потребителя за направените промени на предоставения от него е-мейл и/или телефон за контакти и/или по друг подходящ начин, в срок най-късно до момента на изпращането до Потребителя на съобщението за доставка на продуктите, стоките и/или услугите по съответната поръчка. За промяна на адрес за доставка, вид плащане, промяна или добавяне на артикул, промяна на данни за фактура и/или други параметри на поръчката, Потребителят следва да се свърже с онлайн сътрудник на x-tra.bg, на посочените данни за контакт +359 876 558 926, на цената на градски разговор или на e-mail: bania.ekstra@gmail.com, до изпращането на поръчката за изпълнение. След получаването на последващото известие за потвърждаването и изпълнението на поръчката, промени не могат да бъдат извършвани.
8. За да използва услугите на Онлайн магазина, Потребителят следва да получи достъп до World Wide Web пряко или чрез други устройства, които имат достъп до Web базирано съдържание, като си осигури цялото необходимо за достъп до World Wide Web оборудване, включително компютър, модем или друго средство за достъп до Интернет мрежата. x-tra.bg не носи отговорност за каквито и да било смущения или технически проблеми, осуетяващи използването на Онлайн магазина, вследствие на качеството на експлоатационното компютърно оборудване от Потребителя.
9. При регистрацията в Онлайн магазина, Потребителят предоставя вярна, точна, актуална и пълна информация, необходима за осъществяване на продажбата, чрез попълване на всички задължителни полета на регистрационната форма.
10. Продавачът не носи отговорност за невярно и/или неточно изпълнена поръчка, в случай, че Потребителят предостави невярна, неточна, неактуална или непълна информация, като освен това има право да откаже по-нататъшен достъп на лицето до част или до всички услуги, предлагани на Онлайн магазина.
11. С извършването на регистрация в Онлайн магазина, Потребителят има възможност да избере и да се абонира за електронния бюлетин за да получава информация за промоции и нови продукти, с което потвърждава и декларира следното:
11.1. Потребителят дава безсрочното си изрично и безусловно съгласие до евентуалната му изрична писмена отмяна, предоставените от него лични данни да бъдат събирани, съхранявани, обработвани и използвани от x-tra.bg и/или упълномощени на договорно или друго основание от дружеството трети лица или Партньори, за маркетингови и рекламни цели и анализи на x-tra.bg или други лица, както и за всякакви други незабранени от законодателството цели.
12. С извършването на регистрация в Онлайн магазина и поставяне на отметка срещу полето „Прочетох и съм съгласен с Политиката на поверителност", Потребителят потвърждава и декларира, че дава безсрочното си изрично и безусловно съгласие до евентуалната му изрична писмена отмяна, предоставените от него лични данни да бъдат събирани, съхранявани, обработвани и използвани от x-tra.bg и/или упълномощени на договорно или друго основание от дружеството трети лица, за целите на използване на Онлайн магазина.
13. С извършването на регистрация в Онлайн магазина и поставяне на отметка срещу полето „Прочетох и съм съгласен с Общите условия", Потребителят потвърждава и декларира, че се е запознал с настоящите Общи условия за ползване на услугите на x-tra.bg. В случай, че Потребителят не маркира някое от горните две задължителни полета, извършването на регистрация в Онлайн магазина няма да бъде възможно.
II. Защита на личните данни
14. "ЕМАНУИЛ 2016" ЕООД е Администратор на лични данни, установен на територията на Република България и обработва законосъобразно и добросъвестно лични данни във връзка с целите на своята дейност – търговия на стоки на едро и дребно и не ги обработва допълнително по начин, несъвместим с тези цели.
15. "ЕМАНУИЛ 2016" ЕООД обработва лични данни за посочените цели или при условие, че физическото лице, за което се отнасят данните, е дало изрично своето съгласие, като при липса на изрично съгласие от страна на лицето, за което се отнасят данните, "ЕМАНУИЛ 2016" ЕООД няма право да обработва данните му.
16. Потребителят се съгласява декларираните от него лични данни да бъдат предоставяни от x-tra.bg на „БНП Париба Пърсънъл Файненс С.А., клон България", в случай че избере начин на плащане "На изплащане с БНП Париба Лични Финансии" и/или на „Банка ДСК" АД, в случай че избере начин на пращане „На изплащане с Банка ДСК" и/или на „УниКредит Булбанк" АД, в случай че избере начин на плащане „На изплащане УниКредит Кънсюмър Файненсинг".
16.1. Потребителят се съгласява декларираните от него лични данни да бъдат предоставяни от x-tra.bg на Еконт, Спиди и Транспрес като фирми доставчици на куриерски услуги.
17. Личните данни, които Потребителят предоставя, както и личните данни, които "ЕМАНУИЛ 2016" ЕООД получава в процеса на предоставяне на търговските си услуги, се обработват и съхраняват от страна на "ЕМАНУИЛ 2016" ЕООД в съответствие с Общ регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент) и Закона за защита на личните данни. Подробна информация за целите и правното основание за обработването на личните данни; категориите получатели на лични данни; срока, за който ще се съхраняват личните данни; правата на субектите на данни във връзка с обработването на неговите лични данни от страна на "ЕМАНУИЛ 2016" ЕООД, както и информация за начина, по който те могат да бъдат упражнени; данни за контакт с длъжностното лице по защита на данните и всяка друга информация, която Общият регламент за защита на личните данни изисква да бъде предоставена на Потребителите, се съдържа в Политиката за защита на личните данни на "ЕМАНУИЛ 2016" ЕООД, която е публикувана на интернет страницата на "ЕМАНУИЛ 2016" ЕООД – https:// x-tra.bg /gdpr поверителност и е налична в търговските обекти на "ЕМАНУИЛ 2016" ЕООД
III. Права на интелектуална собственост, авторски права и ограничения свързани с тях
18. Потребителите могат да използват всички услуги, предлагани в Онлайн магазина за лични нужди, с нестопанска цел и при условие, че не се нарушават авторските или други права на интелектуална собственост на x-tra.bg или на трети лица, свързани пряко или косвено с материалите в Онлайн магазина. Забранява се изрично материалите, публикувани на този Сайт, да бъдат копирани, публично разпространявани или раздавани, с каквато и да било цел от Потребителите.
19. x-tra.bg си запазва правото да преотстъпва правата за публикуване на материали и друга информация, публикувана в Онлайн магазина, на трети лица при допълнително сключен договор в писмена форма, уреждащ правоотношенията, между x-tra.bg и лицето, публикуващо информацията.
20. При закупуване на стока, представляваща обект на авторски, патентни и/или други права на интелектуална собственост, x-tra.bg не предоставя никакви допълнителни права за ползване и разпространение, освен изрично упоменатите права и/или лицензии от производителя/дистрибутора на стоката.
21. Всички предоставени от x-tra.bg продукти и услуги, които се ползват със защита съгласно Закона за защита на авторското право и сродните му права, Закона за марките и географските означения и останалото приложимо българско и европейско законодателство, се предоставят на Потребителите в оригиналният си вид, опаковка и носител, без каквото и да било въздействие от страна на x-tra.bg и съгласно лицензите и правата за разпространение, предоставени от производителите и/или дистрибуторите им за Република България.
22. Линковете на Онлайн магазина към други сайтове, собственост на трети лица, са публикувани за удобство на потребителите. При употреба на такава препратка потребителите не използват услуга, предоставена от x-tra.bg и по отношение на използването на препратката извън Онлайн магазина, настоящите Общи условия не се прилагат.
23. x-tra.bg не носи отговорност по отношение на информацията и/или съдържанието на други сайтове, собственост на трети лица, като не налага и не препоръчва използването на тези сайтове или информацията публикувана в тях. Евентуалните рискове, свързани с използването на такива сайтове, се носят от Потребителите.
IV.Представяни продукти и услуги в Онлайн магазина
24. Информацията за продуктите в Онлайн магазина е разпределена по видове, категория и подкатегория;
25. В страницата (линка) към всеки продукт, посочен в Онлайн магазина, е предоставена информация относно цената, основните характеристики на продукта, наличност, информация за продавач, в случай, че е различен от "ЕМАНУИЛ 2016" ЕООД и допълнителна информация, целяща подпомагането на извършването на информиран избор от Потребителите при покупката на продукта. x-tra.bg не носи отговорност за неточности в описанието на продукта, които не се отнасят към основните и характеристики на продукта и не претендира за изчерпателност на предоставената информация.
26. x-tra.bg си запазва правото да публикува имена, модели и друга информация за продукти на Английски или друг език, когато:
26.1. Съществува опасност с преводът и да се изгуби ценна информация относно характеристиките на продукта;
26.2. Няма общоприета еднозначна терминология на Български език;
26.3. Самият продукт е носител на информация на Английски или друг език;
26.4. Името на продукта е изписано на друг език от самия производител;
27. Всички цени, посочени в Онлайн магазина, са в Български Лева и с включен ДДС. В случай, че стоката има няколко вариации, на страницата са посочени и цените за всяка от вариациите. x-tra.bg има право по всяко време и без предупреждение да прави промени в публикуваните продукти, услуги, цени и други характеристики на продуктите и Потребителите се считат информирани за посочените промени, считано от момента на публикуването на тези промени. Възможно е информацията за някои от публикуваните продукти да не е актуализирана, но във всички случаи при извършена поръчка чрез Онлайн магазина на продукти с не актуализирана информация Потребителите ще бъдат уведомени за актуализацията на информацията, преди продуктите да им бъде доставени. Част от информацията публикувана в Онлайн магазина е възможно да се отнася до продукти, които не се предлагат и/или са изчерпани и/или не са достъпни в момента. Всички цени, посочени на Онлайн магазина, се обновяват ежемесечно. Всички цени в Онлайн магазина са за онлайн покупка на продукти от Онлайн магазина.
V. Закупуване на продукти и/или услуга от Онлайн магазина
44. Цените на Продуктите и Услугите, обявени в x-tra.bg, са крайни и включват ДДС, както и всички други данъци и такси, предвидени в действащото българско законодателство.
45. Поръчки на продукти, предлагани от x-tra.bg на стойност над 5000 лв. няма да могат да се плащат при доставката, а следва да се платят предварително по банков път или чрез банкова карта.
46. Потребителят е длъжен да предостави цялата необходима информация за издаването на фактурата в съответствие с действащото българско законодателство.
47. Продавачът ще издаде на Потребителя фактура за поръчаните и доставени продукти и/или Услуги въз основа на информацията, предоставена от Потребителя.
48. x-tra.bg издава фактура за всяко плащане по Поръчка, чрез която Потребителя си е купил продукти и/или Услуга, предлагана на Платформата от x-tra.bg. Потребителят е съгласен да получава такава фактура по електронен път чрез качването й в Профила. В случай, че тези платежни документи не са достъпни за повече от 48 часа (четиридесет и осем) часа в Профила, молим да ни уведомите на e-mail адреса в сайта.
49. С цел правилното съставяне на фактурата за съответната Поръчка, Потребителят е длъжен непрекъснато да актуализира данните в профила си. Той е длъжен да прегледа информацията, посочена в съответната Поръчка, за да се убеди, че тя е пълна, вярна и точна.
50. Клиентът ще разполага със запис на издадените му от x-tra.bg фактури в профила си, като може да ги съхрани или архивира във всеки един момент.
51. В случай, че в профила на Потребителя има запаметени повече от един адрес, доставката ще бъде изпратена на този, който е посочен като основен.
28. Потребителят има право да поръчва всички продукти и услуги, посочени в Онлайн магазина на x-tra.bg. При извършване на поръчката, Потребителят има право да избере вида, марката и модела на продуктите и количеството им, условията за плащане, начина за доставка, според предложените в Онлайн магазина възможности.
29. Потребителят има възможност да направи поръчка на продукт, който към момента на поръчката не е налична в магазините на "ЕМАНУИЛ 2016" ЕООД и/или се поръчва специално за Клиента от съответния доставчик. Тези продукти са обозначени с етикет /label/ на самата снимка "По поръчка", непосредствено под продукта, е визуализиран срока за доставка.
30. Потребителят има възможност да посочи желан срок на доставка, който може да бъде променян, в зависимост от възможността на "ЕМАНУИЛ 2016" ЕООД и/или куриерът да достави на посочената дата в посоченото населено място и адрес. При покупка на изплащане, Потребителят няма възможност да посочва избран от него срок на доставка – в тези случаи същият е от 24 часа до 4 дни и до 25 работни дни за индивидуални поръчки и започва да тече от момента, в който "ЕМАНУИЛ 2016" ЕООД получи уведомлението за одобрение на кандидата за кредит от кредитиращата го институция.
30.1. Срокът може да бъде удължен при официални празници и/или почивни дни, със срока на неработните дни. Във всички случаи е възможно забавяне в посочените срокове за доставка, за което потребителят следва да бъде своевременно уведомен от страна на x-tra.bg.
30.2. За всяка поръчка, за която е изтекъл срокът за доставка, по вина на потребителя/клиента, "ЕМАНУИЛ 2016" ЕООД начислява „такса „магазинаж" за съхранение на поръчаните продукти, стоки и/или услуги, по всяка поръчка, в склад и/или в офис на "ЕМАНУИЛ 2016" ЕООД и/или в офис и/или склад на куриер, на когото е предадена поръчката за доставка, както следва:
*стандартни пратки до 5.00 кг и/или до 5 кв.м. – 3.00 лв./на кг./на кв.м./на ден
*стандартни пратки от 5.00 кг до 30.00 кг и/или от 5 кв.м. до 30 кв.м – 5.00 лв./на кг./на кв.м./на ден
*стандартни пратки над 30.00 кг и/или над 30 кв.м – 10.00 лв./на кг./на кв.м./на ден
30.3. Потребителят има право да получи поръчката, след заплащане на съответната такса „магазинаж", при забава и/или при изтекъл срок за доставка по вина на потребителя/клиента.
31. По всяко време преди завършване на поръчка с натискане на бутона „Плащане", Потребителят има право да извършва промени в избраните от него продукти и услуги чрез потребителската си кошница. След успешно изпращане на поръчката, промени могат да се извършват до момента на получаване на имейл съобщение за потвърждение и/или изпълнение на поръчката, чрез контакт с наш сътрудник. След получаване на известие за потвърждение и/или изпращане на поръчката за изпълнение, промени не се допускат.
32. При извършване на поръчка чрез Онлайн магазина, Потребителят влиза в договорни отношения с "ЕМАНУИЛ 2016" ЕООД за покупко-продажба на избрания продукт, регламентирани с настоящите Общи условия, като договорът се счита за сключен след получаване на потвърждението за успешно обработена поръчка от страна на x-tra.bg, съдържащо всички гореизброени параметри и съгласно инструкциите, посочени в Онлайн магазина и/или в имейл потвърждението за направената поръчка;
33. x-tra.bg има право да променя цените, посочени в Онлайн магазина по всяко време и без да е длъжен да уведомява предварително Потребителите. Потребителят е длъжен да заплати цената, която е била посочена в Онлайн магазина по време на потвърждаване на направената поръчка, независимо дали е по-ниска или по-висока от актуализираната цена. При допуснати технически грешки в публикуваната информация в Онлайн магазина, в резултат на което поръчката не може да бъде изпълнена, x-tra.bg има правото да откаже изпълнението на поръчката като не дължи друго обезщетение на Потребителя, освен възстановяване на сумите, заплатени и/или депозирани от потребителя за отменената поръчка, ако има такива.
34. Отстъпки за лоялни клиенти на "ЕМАНУИЛ 2016" ЕООД могат да бъдат използвани за покупки от Онлайн магазина.
35. Промоционални отстъпки могат да бъдат използвани за покупка от Онлайн магазина.
VI. Условия за Онлайн покупка на изплащане от Онлайн магазина
36. Всеки потребител, който желае да закупи чрез онлайн магазина продукт/и на изплащане, следва да кандидатства пред кредитна институция („БНП Париба Лични Финанси", „Банка ДСК" АД и/или „УниКредит Булбанк" АД) за получаване на потребителски кредит.
37. Право да кандидатства за отпускане на кредит има само потребител, чиято конкретна онлайн поръчка е с обща онлайн цена (без цената на доставка), равна на или по – голяма от 250.00 (двеста и петдесет) лева, независимо от броя и единичната онлайн продажна цена на продуктите включени в поръчката.
38. Кандидатстването се извършва чрез Онлайн магазина или във търговски обект на "ЕМАНУИЛ 2016" ЕООД, посредством кликване върху бутона "Купи на изплащане" или чрез попълване на форма за кандидатстване при наш продавач-консултант оторизиран за тази цел, след което се следва предвидената процедура.
39. Условията, на които потребителят следва да отговаря, за да му бъде отпуснат кредит се определят едностранно от кредитната институция, съобразно кредитната й политика. "ЕМАНУИЛ 2016" ЕООД не участва по какъвто и да е начин във финансирането на кредит за покупката, както и в което и да е от отношенията, които възникват между Потребителя и кредитната институция във връзка с кредитирането, включително, но не само в определянето на условията за кандидатстване за кредит, одобрението или отказът за кредитиране, определянето на условията и срока на договора за кредит, в случай на неизпълнение - в предприемането на предвидените в закона действия свързани с принудително изпълнение и др. "ЕМАНУИЛ 2016" ЕООД не е представител и не извършва посредническа дейност в полза на която и да е кредитна институция.
VII. Заплащане на закупени продукти и услуги
40. При плащане в брой или с наложен платеж, на поръчаните и доставени продукти и/или услуги, Потребителят се задължава да заплати в момента на доставката на x-tra.bg или на неговият представител / подизпълнител, извършва доставката на поръчаните продукти, пълната й стойност, съгласно потвърдената поръчка и придружаващите продукти покупни документи.
41. При заплащане по банков път, Потребителят плаща сума, равна на стойността на поръчаните продукти, съгласно потвърдената поръчка, по банковата сметка на "ЕМАНУИЛ 2016" ЕООД, посочена в генерираната проформа фактура и едва след като плащането бъде потвърдено и съответната сума постъпи по банковата сметка на "ЕМАНУИЛ 2016" ЕООД, x-tra.bg изпълнява доставката на поръчаните продукти и/или услуги.
42. При заплащане чрез дебитна или кредитна карта /виртуален ПОС терминал/, Потребителят плаща сума, равна на стойността на поръчаните продукти, съгласно потвърдената поръчка, чрез виртуален ПОС терминал и едва след като транзакцията на плащането бъде потвърдена, x-tra.bg изпълнява доставката на поръчаните продукти и/или услуги.
43. При заплащане чрез потребителски стоков кредит от партнираща на Продавача кредитна институция, се прилагат правилата на Раздел VI от настоящите Общи условсия и сключеният между Потребителя и съответната финансова институция договор за потребителско кредитиране.
VIII. Фактуриране
44. Цените на Продуктите и Услугите, обявени в x-tra.bg, са крайни и включват ДДС, както и всички други данъци и такси, предвидени в действащото българско законодателство.
45. Поръчки на продукти, предлагани от x-tra.bg на стойност над 5000 лв., както и продукти които са произведени / внесени по индивидуална поръчка специално за клиента, няма да могат да се плащат при доставката, а следва да се платят предварително по банков път или чрез банкова карта.
46. Потребителят е длъжен да предостави цялата необходима информация за издаването на фактурата в съответствие с действащото българско законодателство.
47. Продавачът ще издаде на Потребителя фактура за поръчаните и доставени продукти и/или Услуги въз основа на информацията, предоставена от Потребителя.
48. x-tra.bg издава фактура за всяко плащане по Поръчка, чрез която Потребителя си е купил продукти и/или Услуга, предлагана на Платформата от x-tra.bg. Потребителят е съгласен да получава такава фактура по електронен път чрез качването й в Профила. В случай, че тези платежни документи не са достъпни за повече от 48 часа (четиридесет и осем) часа в Профила, молим да ни уведомите на e-mail адреса в сайта.
49. С цел правилното съставяне на фактурата за съответната Поръчка, Потребителят е длъжен непрекъснато да актуализира данните в профила си. Той е длъжен да прегледа информацията, посочена в съответната Поръчка, за да се убеди, че тя е пълна, вярна и точна.
50. Клиентът ще разполага със запис на издадените му от x-tra.bg фактури в профила си, като може да ги съхрани или архивира във всеки един момент.
51. В случай, че в профила на Потребителя има запаметени повече от един адрес, доставката ще бъде изпратена на този, който е посочен като основен.
IX. Доставка на закупени продукти
Доставката на продукти се извършва по един от следните начини:
52. Доставка на адрес с транспорт на x-tra.bg.
*Доставката с транспорт на x-tra.bg е безплатна** при обща сума на поръчката над 899 лв. в рамките на градовете София, Пазарджик, Бургас, Русе, Велико Търново и Плевен. Транспортът извън рамките на града е с външна куриерска фирма партньор, считано от от изходящата табела на града.
*Безплатната доставка не важи за продукти в промоция. За продукти в промоция доставката е 40.00 лв. за градовете с търговски обекти на x-tra.bg или ако е в областта с външна куриерска фирма партньор, считано от от изходящата табела на града. Безплатната доставка е само за онлайн поръчки направени през сайта.
*Доставките с транспорт на x-tra.bg не се ангажират със точен час. Извършват се между 10:00 и 17:00 часа в работни дни след предварително уговорен с Потребителя ден.
Товаро – разтоварната дейност е ангажимент на потребителя/клиент, лицата, които транспортират стоките, продуктите и/или поръчката като цяло нямат ангажимент за извършване на разтоварни операции в полза на потребителя/клиента. Доставка на адрес не се извършва, ако не е осигурено пространство за паркиране на автомобила, с които се извършва доставката. Ангажимент на "ЕМАНУИЛ 2016" ЕООД и/или на куриера е доставка „до тротоар", достъпен за товаро - разтоварни дейности, който представлява част от пътната и/или улична мрежа, на което място е разрешен временен престой на МПС.
*Рекламации за явни и транспортни дефекти се приемат само на място при доставката на продуктите. Във всички случаи на неоснователен отказ за получаване на доставени продукти клиентът дължи заплащане на цената на транспорта в двете посоки (цената по т.52 в двоен размер) В случай, че доставката се извършва с транспорт на x-tra.bg и Потребителят констатира външни видими дефекти е задължен да опише проблемите в съответното поле на документите за извършена доставка, в присъствието на служител на търговеца и незабавно уведомява продавача на тел. + 359 0700 15 0 15.
53. Получаване на продукти на място, в магазин / склад на Продавача. Когато Потребителят посочи "Лично взимане от магазина", той се уведомява посредством предоставения мобилен телефон, кога продуктите / услугите ще са готови за получаване. Продавачът/ "ЕМАНУИЛ 2016" ЕООД предоставя възможност на Потребителя да получи продуктите от склад/магазин на Продавача без ангажимент за товарни дейности в срок от 5 работни дни след уведомление от страна на x-tra.bg, че поръчката е готова и очаква получаването ѝ. Приемане на поръчката от потребителя/клиент, след изтичането на срока за получаване по предходното изречение, в случай, потребителят/клиентът заплаща такса „магазинаж" по т.52. "ЕМАНУИЛ 2016" ЕООД има право да анулира направената поръчка , след изтичането на срока за получаване. В случай на не получаване на поръчаните стоки и продукти от страна на потребител/клиент, по негова вина и ако същият е направил плащане по поръчката (цялостно и/или частично), "ЕМАНУИЛ 2016" ЕООД има право да задържи 15 (петнадесет) процента от стойността на поръчката и разходите за доставка, като неустойка. Останалата част от платената цена, след приспадане на договорената, съгласно тези Общи условия неустойка се връща на потребителя/клиента в 14 дневен срок, считано от деня, в който е изтекъл срокът за доставка, по посочена от потребителя/клиент банкова сметка. Продавачът ще осигури подходящото опаковане на Продуктите и изпращането на съпътстващите документи. Ако по някаква причина в пратката не се съдържа необходим към поръчания продукт документ, моля да се свържете с нас на e-mail, посочен в сайта и ние ще направим всичко възможно, за да Ви го осигурим възможно най-бързо.
54. Доставка на продукти с куриерска фирма. За доставки използваме куриерска фирма Еконт, Спиди и Транспрес, които ще доставят поръчката на посочен адрес или "до поискване" – в удобен за Вас офис. Цените на всички продукти и услуги, изложени в сайта, са в български лева (BGN) и с включен ДДС (20%). Цените за всяка пратка са различни, зависи от тарифата на Куриерската фирма. Тя е за Ваша сметка и плащате директно на куриера. Всеки един продукт доставен от наш куриер е застрахована. Куриерът носи отговорност за щети причинени по време на транспортирането. Посочените цени за доставка не включват застраховка на продуктите, която е 0.5% от стойността на поръчката. Ако установите щета при получаването, попълнете Констативен протокол в присъствие на куриер.
55. Клиента задължително при получаване на продуктите ги преглежда в присъствието на куриера. При установен дефект в следствие на транспортирането се изисква от куриера Констативен протокол за рекламация, в който се описва повредените артикули. БЕЗ попълнен Констативен протокол рекламации по отношение на целостта на продуктите няма да бъдат разглеждани!!!
56. Клиента е длъжен да провери закупените продукти за разлики в цвета, нюанса, за видими дефекти, за деформации, за разлики в размерите, преди употреба. За налепени плочки, положен материал и плочки различни от първо качество, рекламации не се приемат. За разлики в количествата и явни дефекти /счупено/, рекламации се приемат в момента на предаване на стоката. Фирмата не носи отговорност ако Потребителя не е предвидил фира. Връщане на плочки до 14 работни дни от датата на закупуването им може да се осъществи в оригиналната им опаковка и вид, само на цели кашони за сметка на Потребителя до адрес на x-tra.bg.
57. x-tra.bg не носи отговорност за забава на доставката, поради независещи от x-tra.bg обстоятелства, като например забавяне от страна на куриера, извършващ доставката. При приемане на доставката от Потребителя без забележки, всички и всякакви последващи претенции за външни видими дефекти на получените продукти се явяват неоснователни и като такива не следва да бъдат удовлетворени. В случай, че не бъде изготвен и подписан протокол за щети в присъствието на куриера или не бъдат отбелязани констатирани външни дефекти в документите за доставка с транспорт на "ЕМАНУИЛ 2016" ЕООД при получаването на продуктите и/или потребителят не уведоми незабавно x-tra.bg на тел.: +359 876 558 926 в момента на доставката, същият губи правото си на привеждане на констатираните външни видими дефекти в съответствие с договора за продажбата.
58. При посочени неточен или грешен адрес, лице за контакти и/или телефон при подаване на поръчката, x-tra.bg не носи отговорност за неточно изпълнение или неизпълнение на поръчката в следствие на подадената грешна и/или неточна информация от Потребителя.
59. При предаване на продуктите (извън случаите на доставка на продукти на изплащане), Потребителят или трето лице, предварително посочено от него, са длъжни да подпишат придружаващите документи за извършване на доставката. За трето лице се счита всяко лице, което не е страна по сключения договор за покупко-продажба с "ЕМАНУИЛ 2016" ЕООД, но приема продуктите при доставка на посочения от Потребителя адрес за доставка.
60. В случай, че Потребителят не бъде открит в срока за изпълнение на доставката на посочения от него адрес и/или не бъде осигурен достъп до адреса за доставка, x-tra.bg се освобождава от задължението си да достави заявените продукти и Потребителят губи възможността поръчаните от него продукти да му бъдат доставени.
61. Когато доставените продукти явно не съответстват на заявените за покупка от Потребителя и това може да се установи при обикновен преглед, Потребителят има право да поиска доставените продукти да бъдат заменена със съответстваща на сключения договор за покупко-продажба на продукти, като уведомява x-tra.bg за такова искане на тел.: +359 876 558 926 или на e mail: bania.ekstra@gmail.com незабавно, в момента на доставката. При приемане на доставката от Потребителя без забележки, всички и всякакви последващи претенции се явяват неоснователни и като такива не следва да бъдат удовлетворени.
62. x-tra.bg си запазва правото да избира / променя подизпълнителя, извършващ доставката, без да е длъжен да информира предварително Потребителя, стига това да не рефлектира на начина и срока на доставка.
63. x-tra.bg извършва доставки, включително чрез подизпълнител/и само на територията на България.
X. Отказ от закупени продукти
64. Не могат да се връщат продукти, които са произведени / внесени по индивидуална поръчка /специално за клиента/, монтирани или залепени плочки или други продукти.
65. Потребителят, физическо лице, което няма качеството на търговец по смисъла на ТЗ, има право да се откаже от договора от разстояние или от договора извън търговския обект, без да посочва причина, без да дължи обезщетение или неустойка, в срок от 14 дни, считано от датата, на която Потребителя или трето лице, различно от превозвача и посочено от него, е влязло във владение на продуктите или датата, на която Потребителят или трето лице, различно от превозвача и посочено от него, е влязло във владение на последният продукт, при договор, съгласно който са поръчани няколко продукти с една поръчка.
66. При поръчка на продукти, които към момента на поръчката не са налични в магазини "ЕМАНУИЛ 2016" ЕООД, потребителят има право да се откаже от договора от разстояние или от договора извън търговския обект, без да посочва причина, без да дължи обезщетение или неустойка, в срок от 14 дни, считано от датата, на която Потребителя или трето лице, различно от превозвача и посочено от него, е влязло във владение на продуктите или датата, на която Потребителя или трето лице, различно от превозвача и посочено от него, е влязло във владение на последният продукт, при договор, съгласно който поръчвате много продукти с една поръчка, съгласно разпоредбите на Закона за защита на потребителите.
67. За да упражни правото си на отказ, Потребителят следва да уведоми x-tra.bg за имената си, географския си адрес, номер на поръчка и ако има такива, телефонен номер, електронен адрес и за решението си да се откаже от договора с недвусмислено заявление (например писмо, изпратено по пощата или електронна поща). Потребителят може да използва приложения стандартен формуляр за отказ, но това не е задължително: Стандартен формуляр за упражняване правото на отказ от договора
68. Потребителят може също така да попълни и подаде по електронен път стандартния формуляр за отказ или друго недвусмислено заявление за отказ, като в случай че използва тази възможност, x-tra.bg незабавно ще изпрати на траен носител или по електронна поща съобщение за потвърждение на получаването на отказа. За да бъде спазен срокът за отказ от договора, е достатъчно потребителят да изпрати съобщението си относно упражняването на право на отказ, преди изтичането на срока за отказ от договора.
69. В случай, че потребителят се откаже от договора x-tra.bg ще възстанови всички плащания, които е получило, включително разходите за доставка (с изключение на разходите за връщане, които са за сметка на потребителя или допълнителни разходи, свързани с избран от потребителя начин на доставка, различен от стандартния начин на доставка, предлаган от x-tra.bg), без неоправдано забавяне и във всички случаи не по-късно от 14 дни считано от датата, на която потребителят информира x-tra.bg за неговото решение за отказ от договора.
70. С приемането на настоящите общи условия, Потребителят изрично се съгласява възстановяването на заплатената от него сума да се извършва по предоставена от него банкова сметка.
71. x-tra.bg има право да отложи възстановяването на плащанията до получаване на продуктите обратно или докато не бъдат представени доказателства, че продуктите са изпратени обратно, в зависимост от това, кое от двете събития е настъпило по-рано.
72. Потребителят следва да изпрати на x-tra.bg или да върне обратно продуктите без неоправдано забавяне и във всички случаи не по-късно от 14 дни след деня, в който е информирал x-tra.bg за отказа си от договора на един от посочените адреси. Срокът се счита за спазен, ако потребителят изпрати обратно продуктите на x-tra.bg преди изтичането на 14-дневния срок. Преките разходи по връщане на продуктите са за сметка на Потребителя.
73. Продуктите следва да бъдат върнати в оригинална опаковка в нейната цялост, пълна окомплектовка с придружаващата я документация и без увреждания, във вида в който са получени x-tra.bg запазва правото си, в случай, че върнатите продукти са с увредена опаковка, следи от употреба, драскотини, удари, увредена от удар, с липсващи аксесоари, гаранционна карта, да прецени дали да приеме върнатите продукти.
74. Разпоредбите за правото на отказ на потребителя от договора за покупко-продажба от разстояние не се прилагат, съответно не се допуска връщане на продукти, при договори:
*при доставка на продукти или услуги, чиято цена зависи от колебанията на финансовия пазар, които не могат да бъдат контролирани от Продавача и които могат да настъпят по време на срока за упражняване правото на отказ;
*при доставка на продукти, изработени по поръчка на Купувача или съобразно неговите индивидуални изисквания; при монтирани или залепени плочки или други продукти.
*при доставка на продукти, които поради своето естество могат да влошат качеството си или имат кратък срок на годност;
*при доставка на продукти, които след като са били доставени и поради естеството им са се смесили с други продукти, от които не могат да бъдат отделени.
XI. Гаранции
75. x-tra.bg отговаря пред потребителя, физическо лице, което няма качеството на търговец по смисъла на ТЗ, за всяка липса на съответствие на потребителската стока с договора за продажба, която съществува при доставянето на продуктите и се прояви до две години след доставката й, съгласно разпоредбите на чл. 31 от Закона за предоставяне на цифрово съдържание и цифрови услуги и за продажба на стоки – „ЗПЦСЦУПС" („Законова гаранция"). Търговецът отговаря съгласно Законовата гаранция спрямо лица, имащи качеството потребител, по смисъла на §6, т.6 от Допълнителните разпоредби на ЗПЦСЦУПС - всяко физическо лице, което във връзка с договорите за предоставяне на цифрово съдържание и цифрови услуги и на договорите за продажба на продукти действа извън рамките на неговата търговска или стопанска дейност, занаят или професия или по смисъла на §13, ал.1, т.1 от Допълнителните разпоредби на Закона за защита на потребителите - всяко физическо лице, което придобива стоки или ползва услуги, които не са предназначени за извършване на търговска или професионална дейност, и всяко физическо лице, което като страна по договор по смисъла на Закона за защита на потребителите действа извън рамките на своята търговска или професионална дейност („Потребител").
76. Търговска гаранция е всяко задължение, поето от търговеца /продавача/ или производителя (гарант) към потребителя, физическо лице, което няма качеството на търговец по смисъла на ТЗ, в допълнение към неговото задължение по закон да осигури съответствие на продуктите с договора за продажба, с цел да възстанови заплатената сума или да замени продукти, когато те не отговарят на спецификациите или евентуално на други изисквания, несвързани със съответствието на продуктите с договора за продажба, посочени в заявлението за предоставяне на търговска гаранция или в съответната реклама, направена в момента на сключване или преди сключване на договора. Търговската гаранция е самостоятелно задължение, поето от производителя и/или търговеца и не оказва влияние на правата, които Потребителите имат съгласно разпоредбите на Закона за предоставяне на цифрово съдържание и цифрови услуги и за продажба на стоки.
77. С всяка доставка на продукти, подлежащи на гаранционно обслужване, x-tra.bg издава и предоставя на Потребителя надлежна гаранционна карта с нанесени данните за продукта и гаранционните срокове, както и посочени всички условия на предоставената търговска гаранция, ако има такава.
78. Потребителят не може да се позове и губи правата си по предоставената Търговска гаранция:
а) в случай на изгубена гаранционна карта;
б) в случай на повреди, причинени от неправилна експлоатация;
в) в случай на нарушаване на физическата цялост на продукта;
г) в случай на химическо, електрическо и/или друго въздействие, несвързано с нормалната експлоатация на продукта;
79. Предоставената за продукта търговска гаранция не покрива компоненти на продукта с ограничен срок на годност (батерии, консумативи и др).
80. Продуктите и услугите, посочени в този Онлайн магазин, са ограничени само до посочените в Онлайн магазина Общи условия и информация, без да бъдат осигурявани каквито и да било гаранции извън посочените, включително търговски и целеви. Задълженията на x-tra.bg по отношение на продуктите и услугите, които се предлагат в този Онлайн магазин, се регламентират от съответните споразумения с вносителите и/или дистрибуторите на предоставяните продукти.
XII. Бисквитки
81. С цел повишаване на ефективността, електронната платформа на Онлайн магазина x-tra.bg използва файлове с данни тип „бисквитки" (cookies) в сайта си и свързаните сайтове използва, за да оформи търговски и други подобри предложения към посетителите на сайта по удобен за тях начин (HTTP бисквитката (буквален превод от английски HTTP cookie), обикновено наричана просто „бисквитка", е пакет информация, изпратен от уеб сървър към Интернет браузър, а след това връщан от браузъра всеки път, когато той получи достъп до този сървър. „Бисквитките" могат да съдържат произволна информация, избрана от сървъра, и се използват да поддържат състоянието на HTTP транзакциите, които иначе са „без състояние". Има два вида бисквитки – постоянни и временни или „сесийни" бисквитки. Постоянните бисквитки се съхраняват като файл на компютъра или мобилното устройство за по-дълъг период от време. Те дават възможност на x-tra.bg да разпознае отново потребителският браузър при следващо посещение. Сесийните бисквитки се съхраняват временно, когато се посещава сайт, но се изтриват в момента, в който се затвори страницата. Повечето бисквитки не съдържат чувствителна информация за субектите на лични данни, с които те могат да бъдат идентифицирани пряко. Целите, за които се използват бисквитките, са най-основно следене на поведението на субектите на лични данни в следните направления:
*Проследяване на секции в сайтовете, които се посещават;
*Колко време се отделя в даден сайт;
*Рекламите, които се преглеждат и/или с които има взаимодействие;
Обикновено бисквитките се използват за удостоверяване на самоличността на регистриран потребител на сайта като част от процеса на влизане или първоначална регистрация в сайта/сайтовете, като от потребителя не се изисква ново въвеждане на потребителско име и парола при всеки следващ достъп до сайта/сайтовете. Други предназначения на бисквитките може да са за поддържане на „пазарска кошница" за избрани стоки за купуване от даден сайта/сайтовете по време на една сесия, за персонализация на сайта/сайтовете (представяне на различни страници за различните потребители), и за проследяване на достъпа на отделни потребители до даден сайт.) Ако не желаете това, можете да настроите Вашия браузър така, че да бъдете информирани за използването на бисквитки и да позволявате използването им само в отделни случаи. При деактивиране на бисквитките може да се ограничи функционалността на нашата уеб страница.
XIII. Други
82. x-tra.bg има право да променя едностранно всички условия за доставка на предоставяните продукти и каквато и да било друга информация, публикувана в Онлайн магазина без предварително уведомление до Потребителя.
83. x-tra.bg си запазва правото да изпраща на Потребителя съобщения, свързани с нови продукти и услуги, с промоции и/или с промени в условията и начините за доставка на предоставяните продукти и каквато и да било друга информация, публикувана в Онлайн магазина, след предоставено съгласие от Потребителя.
84. x-tra.bg администрира този Онлайн магазин и неговото приложение е валидно само за територията на Република България. x-tra.bg декларира, че материалите или услугите, посочени в този Онлайн магазин, не са подходящи или достъпни извън територията на Република България и съответно достъпът до тях от територии, извън посочената територия, е невалиден.
85. Въпроси, запитвания и консултации на Потребителя могат да бъдат извършвани онлайн чрез Онлайн магазина на x-tra.bg на формата за въпроси и запитвания, или чрез сътрудник от отдел On-line на тел.: +359 876 558 926 или на на e-mail: bania.ekstra@gmail.com, в рамките на работното време: от 9:00 до 18:00 часа, от понеделник до петък.
86. Настоящите Общи условия могат да бъдат актуализирани по всяко време, като публикуването им в Онлайн магазина се счита за уведомяване на потребителите за измененията. Преди финализиране на своята поръчка, Потребителят е длъжен да приеме настоящите Общи условия. При използване на Онлайн магазина на x-tra.bg, Потребителите се задължават да спазват настоящите Общи условия, както и приложимото за предоставяните в Онлайн магазина продукти и услуги законодателство на Република България, включително и международното законодателство.
87. За всички неуредени въпроси в настоящите Общи условия, се прилагат разпоредбите на Закона за защита на потребителите или Закона за предоставяне на цифрово съдържание и цифрови услуги и за продажба на продукти.
88. С натискане на всеки един линк или бутон на онлайн магазина, както и с линка на настоящите Общи условия се счита че потребителя е запознат с Общите условия и всички политики на търговеца, достъпни на x-tra.bg приема ги и се задължава да ги спазва.
89. При възникване на спор, свързан с покупка онлайн можете да се обърнете към съответните органи за алтернативно решаване на спорове (АРС) или да използвате сайта за онлайн решаване на спорове (ОРС).


Този сайт използва бисквитки, за да предоставя качествени услуги. С посещението си, Вие се съгласявате с използването на бисквитки.